image of flower and quot of yaquerta morton

Individuellt utbildningssteg i Inre Fokusering

Detta är en utbildning som omfattar 5 träffar, a´2 timmar vardera, med uppgifter att göra mellan träffarna och ett omfattande kompendium som ingår. Du har under hela utbildningen tillgång till mig som lärare. Det är då en utbildning som omfattar 5 delkurser d v s träffar med hemläxor. Här är lite utdrag ur kurskompendiet.


Delkurs 1

Fokusering – en basfärdighet för livet

Trygghet och gränser

Jag-i-Närvaro


Delkurs 2

Att lyssna – några grundprinciper

Att säga tillbaka – återspegla

Eugene Gendlin och bakgrunden till Inre Fokusering


Delkurs 3

Kroppskontaktövning – avslappning

Fokuseringsstegen

Motstånd och Inre Kritiker


Delkurs 4

Låt din inre upplevelse bära dig vidare

Inre Fokusering på egen hand

10 sätt att använda Inre Fokusering i vardagen


Delkurs 5

Implicita och explicita minnen

Allmänna termer och utryck

Boktips och vidare studier i ämnet


Välkommen med din anmälan via e-post eller telefon!